12 stappen voor het leven

Door onthouding van drugs en alcohol en te werken aan de Twaalf Stappen, is ons leven weer zinvol geworden.


Voordat wij bij 12 stappengemeenschap belandden, draaide ons leven om drinken en gebruik. Er resteerde meestal maar weinig energie voor een baan, een relatie of andere bezigheden. Ons leven stond in het teken van onze verslaving. De Twaalf Stappen, voorzien ons van een eenvoudige manier om ons leven grondig van richting te veranderen. We beginnen met nuchter en clean te blijven, één dag tegelijk. Wanneer onze energie niet langer wordt opgezogen door onze verslaving, zullen we merken dat we energie overhouden voor andere interesses.
Naarmate wij groeien tijdens ons herstel, wordt het voor ons mogelijk om gezonde relaties te onderhouden. We worden betrouwbare werknemers. Vrijetijdsbesteding en hobby's komen binnen ons bereik te liggen. Met onze deelname aan het 12de stappen programma, helpen wij anderen.
De 12 stappengemeenschap belooft ons geen goede baan, liefdevolle relatie of bevredigend bestaan. Maar wanneer we naar ons beste kunnen aan de Twaalf Stappen werken, zullen we ontdekken dat we mensen kunnen worden die in staat zijn om werk te vinden, liefdevolle relaties te onderhouden en anderen te helpen. Wij staan niet langer ten dienste van onze ziekte en we beginnen God en anderen te dienen. De Twaalf Stappen vormen de sleutel tot het omvormen van ons leven.

Ik zal met gezond verstand de Twaalf Stappen in mijn leven toepassen en vol moed groeien in mijn herstel. Ik zal mijn programma in de praktijk brengen om een verantwoordelijk en waardevol lid van de maatschappij te worden.