om te komen tot een leven dat niet langer beheerst wordt door drank en drugs

Wij hebben toegegeven dat wij machteloos stonden tegenover de alcohol - dat ons leven stuurloos was geworden.

Stap 1 : ik geef toe dat ik tegenover alcohol en andere hard drugs, machteloos sta en dat mijn leven compleet ontspoort is.


< Geef me KALMTE om te aanvaarden, wat ik niet kan veranderen

< Mijn rotste uur duurt maar zestig minuten.

< Er is geen dag zo slecht, of er komt wel weer een eind aan.

Wij zijn gaan geloven dat een Macht groter dan wijzelf ons weer geestelijk gezond kon maken.


Stap 2 : ik begin te beseffen en te aanvaarden dat ik inderdaad een kracht nodig heb om mij weer gezond te maken.


< Geef me MOED om te veranderen, wat ik kan veranderen

< De mens lijdt het meest door het leed dat hij vreest.

< Vandaag is de eerste dag van de rest van je leven. 

Wij hebben het besluit genomen onze wil en ons leven toe te vertrouwen aan  de hoede van God, zoals wij persoonlijk Hem opvatten.

Stap 3 : ik vertrouw erop dat die kracht zijn werk doet door me geestelijk volledig open te stellen, eerlijk te zijn en ze te koesteren.


< Als die gedachte van kracht goed tot je is doorgedrongen en je bent bereid om daar iets mee te doen, dan kun je verder met je leven. 

< Ook al ben je alleen maar aanwezig op de meeting. Er is altijd één iemand die jou helpt, en er is altijd één die jij helpt.

< Geef me WIJSHEID om tussen deze twee onderscheid te maken

We hebben een diepgaande en onbevreesde morele inventaris van onszelf opgemaakt.

Stap 4 : ik maak een eerlijke, uitvoerige en diepgaande morele inventaris op van mijn leven.


< Alleen met eerlijkheid zul je het winnen. 

< Het AA-programma is een manier van leven; het is geen kwestie van een andere jas aantrekken.

< Vandaag is het de morgen, waarover we ons gisteren zorgen hebben gemaakt.


Wij hebben tegenover God, tegenover onszelf en tegenover een ander mens de juiste aard van onze misstappen toegegeven.

Stap 5 : ik bouw mijn leven opnieuw op door tegenover mijzelf en een sponsor, coach, de aard van mijn misstappen toe te geven.


< Ook al kan een vogel vliegen, hij moet weer landen op deze aarde.

< Ook ik vind het prettig om dicht bij mezelf te blijven, en ik heb ook geleerd dat een klankbord broodnodig is.

We waren volkomen bereid om God al deze karaktergebreken te laten wegnemen.

Stap 6 : ik ontdek en leer mijn karaktergebreken kennen en ben bereid om er aan te werken.< Door me te ergeren aan anderen, maak ik alleen mezelf wat wijs.

< Niemand is perfect.  
Oordeel niet !

Wij hebben Hem nederig gevraagd onze tekortkomingen weg te nemen.

Stap 7 : ik richt mij tot de nieuwe kracht in mezelf en vraag hulp bij het stoppen om alles proberen te rechtvaardigen.


< Eén gek kan meer vragen stellen dan tien wijzen kunnen beantwoorden.
< Spring niet in het diepe, als je niet kunt zwemmen.


Wij hebben een lijst gemaakt van allen die wij hadden gekwetst en zijn bereidwillig geworden het bij allen weer goed te maken.

Stap 8 : ik onderzoek al mijn sociale contacten en ga na of ik hen gekwetst heb en ben ook bereid om het goed te maken.


Gedane zaken nemen geen keer.

< Ik ben enkel verantwoordelijk voor mijn gedachten, gevoelens en daden.

Wij hebben waar mogelijk het rechtstreeks bij deze mensen weer goedgemaakt, tenzij dit hen of anderen zou krenken.

Stap 9 : ik maak het, zo goed als mogelijk, rechtstreeks goed bij de mensen die mij dierbaar zijn.


< Zonder eerlijkheid heeft herstel geen schijn van kans. 

We zijn doorgegaan met het opmaken van onze persoonlijke inventaris en als wij fout waren hebben wij dat meteen toegegeven.

Stap 10 : ik weet wat er in mijzelf omgaat en leer om mijn valkuilen te herkennen. Ik ben bereid om mijn fouten toe te geven.


< De gelegenheid maakt de dief en de dief schept ook gelegenheid.

< Zelfkennis is het begin van de wijsheid.

< Mijn herstel komt op de eerste plaats.

Wij hebben ernaar gestreefd door gebed en bezinning ons bewuste contact met God, zoals wij persoonlijk Hem opvatten, te verbeteren, biddend om Zijn wil jegens ons te kennen en om de kracht die uit te voeren.

Stap 11 : ik neem geregeld een moment van rust om tot mezelf te komen, om de stilte te koesteren en om daar moed en kracht uit te putten.


< Niet alleen de onrust, ook de rust zit in jezelf.

< Het is geen schande ziek te zijn, doch wel om daar niets aan te doen.

< Goed is vaak beter dan best. 

Bij het geestelijk ontwaken als gevolg van deze stappen hebben wij getracht deze boodschap aan alcoholisten door te geven en deze principes bij al ons doen en laten toe te passen.

Stap 12 : ik deel mijn ervaring met anderen en waar mogelijk help ik andere verslaafden om de weg naar herstel te tonen en te vinden. Dit houd mij gemotiveerd om nuchter door het leven te gaan.


< Je gaat naar de AA meeting als je zin hebt, als je géén zin hebt en als je twijfelt of het zin heeft.

< Je kunt hetgeen je hebt bereikt alleen behouden door het weg te geven aan een ander.


Wanneer wie dan ook, waar ook ter wereld, zijn hand uitsteekt om hulp, wil ik dat de hand van AA er altijd zal zijn. En daarvoor ben ik verantwoordelijk.