alleen voor jou

Een spiritueel ontwaken kent vele verschillende vormen bij de verschillende persoonlijkheden in onze gemeenschap.


Hoewel we allemaal dezelfde stappen doorlopen, ervaren we het spiritueel ontwaken dat eruit voortvloeit allemaal op onze eigen manier. De vorm die het spiritueel ontwaken in ons leven aanneemt, hangt af van wie we zijn.
In de twaalfde stap wordt ons een spiritueel ontwaken voorgehouden. Voor sommigen van ons betekent dit een hernieuwde belangstelling voor religie of mystiek. Anderen komen tot het besef dat we te midden van andere mensen leven, waarbij we wellicht voor het eerst ondervinden wat empathie inhoudt. Weer anderen ontdekken dat de stappen hen naar een persoonlijke moraal of ethiek hebben geleid. De meesten van ons ervaren het spiritueel ontwaken als een unieke combinatie van deze zaken, net zo uniek als de persoon die het betreft.
Als er zo veel verschillende vormen van spiritueel ontwaken zijn, hoe weten we dan of we het werkelijk hebben ervaren? De twaalfde stap geeft ons twee aanwijzingen. We hebben principes ontdekt die geschikt zijn om ons richting te geven, het soort principe dat we bij al ons doen en laten kunnen toepassen. Daarnaast zijn we voldoende begaan met andere verslaafden om met hen onze ervaringen vrijuit te kunnen delen. Hoe de details van ons spiritueel ontwaken er ook uit mogen zien, wij beschikken nu allemaal over de sturing en liefde om een zinvol, spiritueel gericht leven te kunnen leiden.

In welke vorm dan ook, mijn spiritueel ontwaken heeft mij geholpen mijn plek in de wereld met liefde en levenslust in te vullen. Daar ben ik dankbaar voor.