anoniem

De anonimiteit is de geestelijke grondslag van al onze tradities en herinnert ons er steeds aan dat wij aan beginselen de voorrang moeten geven boven personen.

֎ De zekerheid van de spelregel anonimiteit, is essentieel voor onze inspanningen om alcoholisten te helpen die wensen het herstelprogramma met ons te beleven. 

֎ Alcoholist aan het woord: "De eerste maanden, misschien zelfs wel jaren, was die anonimiteit de grootste aantrekkingskracht voor mij. Stilaan begon ik tijdens mijn wekelijkse vergaderingen, mijn gevoelens van schaamte en angst te overwinnen. Die stonden tezamen met mijn drugsgebruik, mijn groeiproces als mens in de weg"

֎ Uit het "Quarterly Report from GSO" Februari 2000, vrije vertaling:

"In de anonimiteit kun je groeien zoveel als je zelf wilt, maar je moet er wel altijd op letten dat je nog door de deuren van AA kunt"