basisvragen over de werking

??? Ben ik alcoholist ?

Wanneer je herhaaldelijk meer drinkt dan je wenst, of wanneer je moeilijkheden krijgt door het drinken, dan kan je alcoholist zijn. Jij alleen kunt tot dat besluit komen; niemand in AA kan je zeggen of je alcoholist bent of niet. 


??? Wat kan ik doen als ik me bezorgd maak over mijn drinken?

Contact opnemen met Anonieme Alcoholisten. ??? Wat is "Anonieme Alcoholisten"?

Anonieme Alcoholisten' is een gemeenschap van mannen en vrouwen die hun ervaring, kracht en hoop met elkaar delen om hun verslavingsprobleem op te lossen en anderen daarbij te helpen. Het enige vereiste voor het AA-lidmaatschap is het verlangen op te houden met drinken. Er zijn geen geldelijke verplichtingen verbonden aan deelname. Wij voorzien in onze behoeften door eigen bijdragen van de aanwezigen. AA is niet gebonden aan enige sekte, genootschap, politieke partij, organisatie of instelling en wenst zich niet te mengen in enig geschil. De leden steunen of bestrijden geen enkel doel. Het zijn mensen met de ziekte van verslaving uit alle lagen van de bevolking, van alle leeftijden, vrouwen en mannen. De enige bestaansreden is drugvrij blijven en andere verslaafden de weg die wij gingen om drugvrij te worden, uit te leggen en te tonen.


??? Heb ik verplichtingen wanneer ik een AA-vergadering bijwoon?

Neen, AA legt geen ledenlijsten aan of geeft geen aanwezigheidsattesten. Je wordt niet verplicht iets over jezelf te vertellen en niemand zal het je kwalijk nemen als je liever niet meer terugkomt. 


??? Wat gebeurt er zo ik bij AA mensen ontmoet die mij kennen?

Die zullen er zijn om dezelfde reden als jij. Zij zullen jouw identiteit niet bekendmaken aan buitenstaanders. In AA blijf je anoniem voor zover je dit zelf wenst. Dat is de reden waarom wij onszelf ANONIEME alcoholisten noemen. 


??? Wat gebeurt er tijdens een AA-vergadering?

Een AA-vergadering kan op verscheidene wijzen gehouden worden. Maar bij elke vergadering zal je alcoholisten ontmoeten die vertellen wat de drank in hun leven en hun persoonlijkheid teweegbracht; wat zij gedaan hebben om een nieuw leven op te bouwen en hoe hun leven nu is. 


??? Hoe kan dit mij helpen bij mijn drankprobleem?

Wij van AA weten wat het betekent, verslaafd te zijn aan alcohol, niet in staat te zijn onze beloften te houden die we aan onszelf en aan anderen deden om te stoppen met drinken. Wij zijn geen beroepstherapeuten. Onze enige bevoegdheid om anderen te helpen in het herstel van alcoholisme is, dat wijzelf herstelden. Probleemdrinkers die bij ons komen, geraken ervan overtuigd dat herstel kan, omdat ze in AA mensen ontmoeten die tonen dat een leven zonder alcohol mogelijk is. 


??? Waarom ga je verder naar de vergaderingen eens dat je hersteld bent?

Wij van de AA-gemeenschap geloven er vast in dat zoiets als 'genezen zijn' van alcoholisme niet bestaat. Wij kunnen nooit terug naar 'normaal drinken'. Het vermogen om de alcohol te laten, hangt af van onze fysieke, mentale en spirituele gezondheid. Dit kunnen we bekomen door regelmatig de vergaderingen bij te wonen en in al ons doen en laten de beginselen van de 12 stappen toe te passen.


??? Hoe kan ik tot AA toetreden?

Je wordt lid van AA vanaf het ogenblik dat je het zelf zegt. De enige vereiste voor lidmaatschap is een verlangen hebben om met drinken op te houden. Velen onder ons waren niet eens oprecht toen zij voor de eerste maal AA contacteerden. 


??? Hoeveel kost het AA-lidmaatschap?

In AA zijn geen verplichtingen of geldelijke bijdragen. Het principe luidt: AA zorgt voor eigen financiele middelen. Om die reden wordt tijdens elke vergadering een inzameling gehouden om de kosten van de huur van de zaal, de koffie, de alcoholvrije dranken, het licht enz. te dekken. Maar ieder is vrij te geven wat hij wilt. 


??? Is AA een godsdienstige organisatie?

Neen. AA is niet gebonden aan enige godsdienstige organisatie. 


??? Er wordt ook over God gesproken. Niet dan?

De meerderheid van de AA-leden geloven dat ze de oplossing gevonden hebben niet door de persoonlijke wilskracht, maar met behulp van een Kracht groter dan zijzelf. leder bepaalt die kracht naar eigen inzicht. Velen noemen die kracht God; anderen menen dat die Kracht voortspruit uit de collectieve AA-therapie. Anderen geloven in niets. Er is in AA plaats voor gelovigen en ongelovigen.


??? Kan ik mijn familie naar AA-vergaderingen brengen?

Familieleden of goede vrienden zijn welkom op 'open' AA-vergaderingen. Bespreek dit met de persoon die jou bij AA bracht.


??? Welke raad kan je een nieuwkomer geven?

Onze ervaring leerde dat mensen, die in AA slagen, degenen zijn die:

  • het eerste glas weigeren.
  • regelmatig de AA-vergaderingen bijwonen.
  • mensen contacteren die reeds lang succesvol in AA nuchter blijven.
  • trachten het AA-herstelprogramma in de praktijk te brengen.