behaagzucht

...dit zoeken naar goedkeuring, voerde ons dieper in onze verslaving....


Wij voelen ons goed wanneer anderen goedkeuren wat wij doen of zeggen. Wanneer zij blijk geven van afkeuring, voelen wij ons slecht. Hoe anderen over ons denken - en hoe we ons daarbij voelen - kan van positieve invloed zijn. Als anderen hun goedkeuring uiten omdat we een rechte koers varen, dan zal dit ons stimuleren om daarmee door te gaan. Behaagzucht is iets geheel anders. Van behaagzucht is sprake als wij louter en alleen iets doen, goed of verkeerd, omdat we uit zijn op iemands goedkeuring.
Lage zelfwaardering kan ertoe leiden dat wij denken iemands goedkeuring nodig te hebben om ons goed over onszelf te voelen. We doen er van alles aan om van anderen te horen dat wij deugen. Een tijdje voelen we ons goed en dan begint het pijn te doen. In onze poging een ander te behagen, verloochenen we onszelf en onze waarden. We beseffen dat de goedkeuring van anderen de leegte in onszelf niet zal opvullen.
De innerlijke voldoening waar we naar op zoek zijn, valt te ontdekken in het doen van de juiste dingen om de juiste reden. Wij doorbreken de spiraal van behaagzucht door ons in ons handelen niet langer uitsluitend te laten leiden door goedkeuring van anderen. In plaats daarvan, leren we te handelen op grond van de wil van onze Hogere Macht. Wanneer we dat doen, zouden we wel eens aangenaam verrast kunnen worden. Mensen die echt belangrijk zijn in ons leven, zullen ons gedrag des te meer goedkeuren. Het belangrijkste is echter dat wij onszelf gaan goedkeuren.

Hogere Macht, help mij in overeenstemming met spirituele principes te leven. Alleen zo kan ik iets doen waar ikzelf achter sta.