volledig bereid worden

Wij krijgen een goed beeld van wat deze gebreken in ons leven teweegbrengen. We beginnen ernaar te verlangen om bevrijd te worden van deze gebreken.


Volledig bereid worden om ons van onze karaktergebreken te laten bevrijden. Het kan een langdurig proces zijn dat vaak een leven lang in beslag neemt. Onze bereidwilligheid neemt recht evenredig toe met ons bewustzijn van deze gebreken en de schade die zij veroorzaken.

Misschien hebben we er moeite mee om in te zien wat deze gebreken aanrichten in ons en andermans leven. Als dat het geval is, dan doen we er goed aan om onze Hogere Macht te vragen welke gebreken onze groei in de weg te staan. Als we deze tekortkomingen loslaten en ondervinden dat hun werking afneemt, zullen we merken dat een liefdevolle God deze gebreken vervangt door waardevolle eigenschappen. We merken dat we moedig zijn waar we voorheen bang waren. We zijn ruimhartig waar we voorheen egoïstisch waren. Ons zelfbedrog zal verdwijnen om plaats te maken voor zelfaanvaarding en eerlijkheid naar onszelf.

Ja, volkomen bereidwillig worden betekent dat we zullen veranderen. Elke nieuwe laag van bereidwilligheid brengt nieuwe geschenken. We veranderen in ons diepste wezen. We zullen spoedig merken dat onze bereidwilligheid om te veranderen niet langer in gang wordt gezet door pijn, maar door het verlangen naar spirituele groei.

Ik zal bereidwilliger worden om te veranderen door mij bewuster te worden van mijn tekortkomingen.