blijven terugkomen

We hoeven niet clean te zijn als we hier komen, maar na de eerste bijeenkomst geven we nieuwkomers de suggestie om terug te komen en clean terug te komen. We hoeven niet te wachten op een overdosis, delirium of gevangenisstraf om hulp te krijgen van de 12 de stappengemeenschap.


Slechts weinigen van ons zitten boordevol bereidwilligheid als we naar 12 de stappengemeenschap komen. Sommigen van ons zijn gestuurd door justitie, anderen zijn gekomen om hun gezin te redden. Sommigen komen in een poging om te redden wat er te redden valt van hun carrière. Waarom we hier zijn, doet niet ter zake. Wat telt is dat we hier zijn.
We hebben gehoord dat we "zodra we het lichaam brengen, de geest zal volgen." We gaan naar bijeenkomsten, wellicht zijn we misnoegd. Misschien behoren we tot de mensen die achterin zitten, met de armen over elkaar en met een dreigende blik naar iedereen die op ons afstapt. Misschien zijn we voor het gebed om kalmte alweer vertrokken.
Maar als we terug blijven komen, merken we dat er ruimte komt in onze geest. We trekken ons harnas uit en we beginnen echt te luisteren naar wat anderen te delen hebben. Misschien horen we zelfs iets wat we op onszelf kunnen betrekken. We beginnen aan een veranderingsproces.
Nu we een tijdje bij de 12 stappen gemeenschap komen, merken we dat er nog iets belangrijkers is waarmee we zijn aangeland op de bijeenkomst. Naast onze geest zijn we nu ook met ons hart op de bijeenkomst aangekomen. Zodra dat het geval is, zullen er echt wonderen plaatsvinden!

Ik zal ernaar streven om met een open geest te luisteren naar wat ik hoor delen.