clean, droog en nuchter leven

Clean, droog en nuchter leven


Naarmate we herstellen, krijgen we een nieuwe kijk op clean zijn. Het leven kan voor ons een nieuw avontuur worden.

Het leven met in een roes is geen hoogstaand leven - niemand weet dat beter dan wij. Sommigen van ons leefden in de viezigheid, we zorgden noch voor onszelf noch voor onze leefomgeving. Hoe de meesten van ons zich vanbinnen voelden was nog erger dan de viezigheid aan de buitenkant. De dingen die we deden om aan drugs te komen en de manier waarop we anderen en onszelf behandelden, maakten dat we ons smerig voelden. Velen van ons weten nog hoe we maar al te vaak 's morgens wakker werden met de wens om ons voor één keer in het reine te voelen met onszelf en ons leven.

Vandaag hebben we de kans om ons in het reine te voelen door nuchter te leven. Voor ons verslaafden, begint een nuchter leven met niet-gebruiken en geen alcohol drinken - uiteindelijk is dat de eerste betekenis van het woord "clean" en "droog". Maar als we nuchter blijven en aan de Twaalf Stappen werken, ontdekken we een ander soort nuchter-zijn. Nuchter-zijn houdt dan in dat we de waarheid erkennen over onze verslaving, in plaats van onze ziekte te verbergen of te ontkennen. Het is de verfrissende uitwerking van het opbiechten van onze misstappen en het weer goedmaken. Het is de levenskracht die voortkomt uit de nieuwe set van waarden, die we opbouwen als we zoeken naar de wil van een Hogere Macht voor ons. Wanneer we de principes van ons programma bij al ons doen en laten toepassen, hebben we geen reden om ons smerig te voelen over ons leven of onze levensstijl - wij leven droog en clean en we zijn dankbaar dat we daar eindelijk toe in staat zijn.

"Nuchter leven" was vroeger alleen iets voor "burgerlijke" mensen. Vandaag leven we droog en clean en we zouden niets liever willen.

Ik voel me nuchter omdat ik clean en droog leef en dat wil ik graag zo houden.