c r a v i n g

'goesting'

Wat bedoelen we met 'craving' of hunkering?


'Craving' als basisconcept van verslaving (hunkering, verlangen, begeerte).


We stellen vast dat een verslaving onlosmakelijk verbonden is met "craving" . Heel veel herval heeft te maken met dit fenomeen. In die zin kunnen we zelfs stellen dat verslaving als gevolg van "craving" als een chronisch probleem kan beschouwd worden. Ontwenningsverschijnselen voor wie van die verslaving af tracht te geraken, zijn daarentegen slechts een tijdelijk fenomeen.
Craving is de wens om de positieve effecten van alcohol of drugs te ervaren. Een 'urge' of 'drang' is een impuls om de craving te bevredigen ( te gaan gebruiken). Andere definitie van craving: het onweerstaanbare verlangen om te gebruiken.
Deze fenomenen zijn subjectief, maar toch ook objectief te meten: innerlijke en motorisch onrust, speekselvloed, hartslagversnelling, hevige transpiratie.
Zowel craving als urges duren slechts kort, onaangepaste gedachten daarentegen kunnen vrij permanent aanwezig zijn. Maar deze ongezonde gedachten kunnen wel begeerte en drang oproepen.
Typisch aan begeerte en drang is dat ze ervaren kunnen worden als overweldigend. Het is daarom belangrijk om ze zo snel als mogelijk te herkennen, om dat ze in de beginfase het gemakkelijkst te couperen zijn. Beide worden opgeroepen door concrete stimuli. Maar aan de andere kant kan iemand ook leren om ze te ondergaan, als je een poosje wacht verdwijnen ze vanzelf. Hier wordt soms een periode van 20 minuten vermeld.
Specifieke interventies
- leer aanvaarden dat goesting hebben en drang ook bij jou voorkomen,
- leer de ongezonde gedachten kennen die op de achtergrond meespelen en goesting en drang oproepen. Kunnen deze gedachten je in problemen brengen? Welke verwachtingen heb ik omrent alcohol en druggebruik? Zijn dat realistische verwachtingen? Denk aan de positieve consequenties van abstinentie en de negatieve consequenties van druggebruik. Roep een positieve ervaring op. Of roep een succes op in je behandeling.
- Of ga uit de situatie waar je craving en drang voelt opkomen. Ga naar een plaats waar je je goed en rustig voelt.
- Of praat met iemand over je goesting en drang. Selecteer wel op voorhand met wie je dat zou willen doen..
Om met de uitlokkende stimuli om te kunnen gaan wordt cue-exposure toegepast. Het doel is dat de reactie (goesting krijgen) uitdooft bij een confrontatie met de oorspronkelijke stimulus.
Het is ook belangrijk erop te wijzen dat "craving" niet enkel lichamelijke gevolgen heeft. Ook neurologische processen - ter hoogte van de hersenen - liggen aan de basis van het fenomeen "craving". 
Met dank aan < De Sleutel >