de dagelijkse uitdaging aangaan

De beslissing om Gods hulp te vragen, vormt onze grootste bron van kracht en moed.


Een uitdaging is al datgene wat ons uitnodigt om er iets van te maken. Nieuwe en ongewone dingen kunnen we zien als uitdagingen, ongeacht of deze zaken in onze ogen goed of slecht zijn. Wij worden uitgedaagd door datgene wat ons belemmert en alles waarmee we in conflict komen, in of buiten onszelf. Nieuwe en lastige dingen, obstakels en conflicten: het hoort allemaal bij 'het leven zoals het komt'. Nuchter leven houdt in dat we uitdagingen aangaan.
Velen van ons gebruikten al of niet bewust alcohol en drugs om uitdagingen te ontlopen. Velen van ons waren zowel bang om te mislukken als bang voor het behalen van succes. Elke dagelijkse uitdaging die we uit de weg gingen, was een aanslag op ons zelfrespect. Sommigen van ons gebruikten drugs om ons gevoel van schaamte te verdoezelen. Telkens als we dat deden, verloren we iets van ons vermogen om onze uitdagingen aan te gaan. En de kans dat we gingen gebruiken nam toe.
Door aan het 12 stappen programma te werken, hebben we het gereedschap gevonden om elke uitdaging met succes aan te kunnen gaan. We zijn gaan geloven in een Macht groter dan wijzelf, een Macht die zorgdraagt voor onze wil en ons leven. We hebben deze Macht gevraagd om onze karaktergebreken van ons weg te nemen - de eigenschappen die ons leven onhanteerbaar maakten. We hebben actie ondernomen om ons bewuste contact met die Hogere Macht te verbeteren. Door aan de stappen te werken, is het voor ons mogelijk geworden om te stoppen met alcoholconsumptie en drugsgebruik en te beginnen met leven.
Elke dag stelt ons voor nieuwe uitdagingen. En door te werken aan ons herstelprogramma, ontvangen we elke dag de genade om deze uitdagingen aan te gaan.

Ik zal Mijn Hogere Macht vragen om me te helpen de uitdagingen van vandaag zonder meer aan te gaan.