onze dankbaarheid delen

Mijn dankbaarheid toon ik wanneer ik om anderen geef en met hen deel hoe ik leef volgens de 12 stappen benadering.


Hoe langer wij nuchter zijn, des te vaker we gevoelens van dankbaarheid voor ons herstel ervaren. Deze gevoelens van dankbaarheid beperken zich niet tot bepaalde geschenken, zoals nieuwe vrienden of ons vermogen om weer te werken. Vaker ontstaan deze gevoelens vanuit een algemeen gevoel van vreugde over ons nieuwe leven. Deze gevoelens worden versterkt als we tot ons door laten dringen hoe ons leven zou zijn gelopen zonder onze ervaring van het wonder van herstel bij de 12 stappengemeenschap.

Deze gevoelens zijn zo alomvattend, zo wonderlijk mooi en soms zo overweldigend, dat wij vaak geen woorden kunnen vinden om er uiting aan te geven. Soms huilen we van geluk terwijl we delen op een bijeenkomst - we zoeken aarzelend naar de juiste woorden om uit te drukken wat we voelen. Wij willen zo graag de dankbaarheid die we voelen aan nieuwkomers overbrengen, maar het lijkt alsof onze taal tekortschiet om het te omschrijven.

Onze dankbaarheid komt nog het duidelijkst tot uiting als wij onze ervaring met tranen in de ogen delen, als wij naar adem happen en helemaal niets meer kunnen zeggen. Wij delen onze dankbaarheid rechtstreeks vanuit ons hart en anderen luisteren en begrijpen het vanuit hun hart. Onze dankbaarheid uit zich luid en duidelijk, waar onze woorden mogelijk tekortschieten.

Mijn dankbaarheid heeft een eigen stem; als ze spreekt kan het hart haar begrijpen. Vandaag zal ik mijn dankbaarheid met anderen delen, of ik daar nu woorden voor kan vinden of niet.