de wil van onze Hogere Macht

Gods wil voor ons wordt onze ware wil voor onszelf.


De Twaalf Stappen zijn een pad naar spiritueel ontwaken. Dit ontwaken neemt de vorm aan van een relatie die we ontwikkelen met een liefhebbende Hogere Macht. Elke vervolgstap maakt deze relatie sterker. Als we aan de stappen blijven werken, zal de relatie groeien en steeds belangrijker worden in ons leven.
In de loop van ons stappenwerk nemen wij de persoonlijke beslissing om ons te laten leiden door een liefhebbende Hogere Macht. Die leiding is altijd beschikbaar, geduld is het enige dat wij nodig hebben om het te vinden. Deze leiding komt vaak tevoorschijn uit de innerlijke wijsheid die we ons geweten noemen.
Als wij ons hart voldoende openstellen om de leiding van onze Hogere Macht te voelen, dan ervaren we een vredige kalmte. Deze rust is als een baken dat ons door onze onrustige gevoelens heen loodst. Het is een baken dat ons duidelijk richting geeft als we druk zijn in ons hoofd en verward zijn in ons denken. Wanneer we op zoek gaan naar Gods wil voor ons leven - en aan die wil gevolg geven - zullen we de tevredenheid en vreugde vinden waaraan het zo vaak ontbreekt als wij het op eigen houtje doen. We kunnen geplaagd worden door angst en twijfel bij het in praktijk brengen van de wil van onze Hogere Macht. Toch hebben we leren vertrouwen op de momenten van helderheid. Ons grootste geluk ligt in het volgen van de wil van onze liefhebbende God.

Ik zal op zoek gaan om mijn relatie met mijn Hogere Macht te verstevigen. Ik weet uit ervaring dat kennis van Gods wil een gevoel van helderheid, richting en vrede geeft.