doen alsof

Vandaag zoeken we naar oplossingen, niet naar problemen. Wat wij geleerd hebben, proberen we uit.


Toen we voor het eerst de suggestie kregen om 'te doen alsof', riepen velen van ons: 'Maar dat is niet eerlijk! Ik dacht dat wij bij 12 stappengemeenschap altijd eerlijk moesten zijn over onze gevoelens'. Misschien kunnen we in gedachten even teruggaan naar onze begintijd in het programma. Al geloofden wij misschien niet in God, toch gingen we bidden. Wellicht waren wij er niet van overtuigd dat het programma voor ons zou werken. Toch bleven we naar bijeenkomsten gaan, wat wij er verder ook van dachten.
Datzelfde geldt bij ons voortgaande herstel. Misschien zijn wij doodsbenauwd voor een mensenmenigte. Maar als we in vertrouwen handelen en over onze schaduw heen springen, dan zullen we ons beter over onszelf voelen. Daarbij zullen we ontdekken dat we niet meer zo bang zijn voor een grote samenkomst.
Telkens wanneer we in lijn hiermee tot actie overgaan, zullen we dichter bij de persoon komen zoals wij bedoeld zijn. Elke positieve verandering verhoogt onze eigenwaarde. We zullen merken dat we door anders te handelen, anders gaan denken. Wij brengen onszelf op de juiste gedachten door 'te doen alsof'.

Alleen voor vandaag: Ik zal de kans grijpen om te doen alsof ik een situatie kan accepteren die ik voorheen uit de weg ging.