een gesloten geest

Een gesloten geest laat geen nieuwe denkbeelden toe. Openheid van geest leidt ons naar inzichten die tot dan toe aan ons voorbijgingen.


Wij begonnen met ons 12 stappen programma toen we in ons leven op een dieptepunt waren beland. We konden niks meer verzinnen. Op dat moment hadden we vooral behoefte aan een nieuwe manier van leven, aan nieuwe opvattingen die door mensen werden gedeeld die uit ervaring wisten dat ze werkten. Onze gesloten geest verhinderde ons echter om ideeën over te nemen waar we juist behoefte aan hadden om het leven aan te kunnen.

Ontkenning belemmert ons besef dat we werkelijk behoefte hebben aan nieuwe denkbeelden en een nieuwe koers. We erkennen onze machteloosheid en onderkennen de feitelijke onhanteerbaarheid van ons leven. Zo staan wij onszelf toe om in te zien hoezeer we behoefte hebben aan datgene wat die 12 stappen te bieden hebben.

Onze eigenwijsheid en zelfredzaamheid kunnen zelfs de mogelijkheid van een Macht groter dan wijzelf blokkeren. Als wij echter toegeven dat we door onze eigen wil in een ellendige toestand zijn beland, dan worden onze ogen en geest geopend voor nieuwe mogelijkheden. Anderen vertellen ons over een Macht waardoor hun geestelijke gezondheid terugkeerde - en we beginnen te geloven dat zo'n Macht voor ons hetzelfde kan doen.

Een boom waarvan de takken zijn afgezaagd is ten dode opgeschreven, tenzij er nieuwe loten op de stam geënt worden. Verslaving leidde ons naar een doodlopende weg. Om te kunnen groeien en zelfs te kunnen overleven, dienen we onze geest open te stellen en nieuwe ideeën toe te laten.

Ik zal mijn Hogere Macht vragen om mijn geest open te stellen voor nieuwe ideeën om te herstellen.