een weg zonder einde

Dit is onze weg naar geestelijke groei.


Voor velen van ons leek het erop dat onze eerste 12de stap meeting einde verhaal betekende. We zouden nooit meer in staat zijn om door te gaan met gebruik. We waren geestelijk bankroet. De meesten van ons leefden in volledige afzondering. We gingen ervan uit dat het leven nooit meer de moeite waard zou zijn. Toen we aan ons herstelprogramma begonnen, beseften we nog nauwelijks dat wij een weg van onbegrensde mogelijkheden insloegen.
In het begin was niet-gebruiken en alcohol loos al moeilijk genoeg. We zagen andere verslaafden aan de stappen werken en de herstelprincipes in hun leven toepassen. Zo drong toch het besef door dat herstel uit meer bestond dan niet-gebruiken. De levens van onze 12 de stap vrienden waren veranderd. Ze hadden een relatie met God, zoals zij God zien. Ze waren verantwoordelijke leden van de 12 de stap gemeenschap en de maatschappij. Ze hadden een bestaansreden. We begonnen te geloven dat deze zaken ook voor ons tot de mogelijkheden behoorden.
Als we doorgaan op onze reis in herstel, dan kunnen we op een zijspoor belanden door zelfgenoegzaamheid, onverdraagzaamheid of oneerlijkheid. Wanneer dat het geval is, dienen we de signalen snel op te pikken en terug te keren op ons pad - de weg die openstaat naar vrijheid en groei.

Met behulp van de principes van mijn programma, zal ik doorgaan met het ontplooien van mijn spirituele, sociale en algemene levensvaardigheden. Op de open weg van herstel kan ik net zo ver reizen als ik zelf wens.