hou het eenvoudig

We leven per dag, maar ook van moment tot moment. Als we niet in het hier en nu leven, groeien onze problemen ons boven het hoofd.


Vaak lijkt het leven zo ingewikkeld dat we er geen vat op krijgen. Dat geldt in het bijzonder voor degenen onder ons die tijdenlang wegliepen voor het leven. Toen we ophielden met alcohol en drugsgebruik, zagen velen van ons zich geconfronteerd met een verwarrende en zelfs beangstigende wereld. Het kan overrompelend zijn als we ineens geconfronteerd worden met het leven met al z'n eigenaardigheden. Mogelijk denken wij dat we het leven uiteindelijk toch niet aankunnen en dat het zinloos is om het te proberen. Zulke gedachten voeden zichzelf en al snel raken we verlamd door de ingebeelde wirwar van het leven.
Gelukkig hoeven we niet alles in één keer voor elkaar te krijgen. Afzonderlijke problemen lijken wel oplosbaar, dus pakken we ze één voor één aan. We houden ons bezig met de gelegenheid zoals die zich aandient en daarna bekommeren we ons om de gelegenheid die zich vervolgens aandient. Wij leren om alleen voor vandaag nuchter te blijven. Onze problemen benaderen we op dezelfde manier. Wanneer wij het leven per moment aangaan, hoeven we er niet zo vreselijk tegenop te zien. Door telkens één keer adem te halen, kunnen we nuchter blijven en leren leven.

Ik zal het eenvoudig houden door alleen in dit moment te leven. Vandaag zal ik alleen de problemen van vandaag aanpakken - die van morgen zal ik voor morgen laten.