geluk

Wij leren geluk, vreugde en vrijheid kennen.


Als iemand je vandaag op straat zou aanspreken met de vraag of je gelukkig bent, wat zou je dan zeggen? 'Tja, nou, laat me eens kijken' Ik heb een dak boven mijn hoofd, eten in de koelkast, werk, een auto die het doet. 'Tja, ik denk dat ik wel gelukkig ben'. Dit zijn voorbeelden van zaken aan de buitenkant, die velen van ons vroeger in verband brachten met geluk. We vergeten echter nogal eens dat gelukkig zijn een keuze is; niemand kan ons gelukkig maken.
Geluk vinden we in onze betrokkenheid bij het 12 stappenprogramma. Het geluk dat voortkomt uit een leven dat gericht is op dienstbaarheid aan de verslaafde die nog lijdt, is inderdaad groot. Wanneer we dienstbaarheid boven onze eigen verlangens stellen, merken wij dat we niet meer op onszelf gericht zijn. Dat leidt tot meer balans en tevredenheid in ons leven. Door dienstbaarheid aan anderen, worden onze eigen behoeftes meer dan vervuld.
Geluk, wat is het eigenlijk? We kunnen geluk zien als tevredenheid of voldoening. Beide gemoedstoestanden lijken te ontstaan wanneer wij er het minst naar streven. Als wij alleen voor vandaag leven en de boodschap van herstel uitdragen aan de verslaafde die nog lijdt, ontdekken wij tevredenheid, geluk en een werkelijk zinvol bestaan.

Ik zal gelukkig zijn. Ik zal mijn geluk vinden door anderen van dienst te zijn.