rechtstreeks en indirect goed maken

We maken het goed naar ons beste kunnen.


De negende stap zegt ons dat we het waar mogelijk rechtstreeks goed moeten maken. Onze ervaring zegt ons dat er na het rechtstreeks goedmaken een verandering optreedt in onze houding en ons gedrag - dat wil zeggen, een verandering waarbij we het indirect goedmaken.

Neem het voorbeeld dat we in woede iemands raam hebben ingegooid. Het zou onvoldoende zijn als we die persoon recht in de ogen kijken en onze verontschuldigingen aanbieden. Door te erkennen wat we fout deden en het raam te laten vervangen, maken we het rechtstreeks goed - we herstellen de schade die we hebben aangericht.

Dan laten we het rechtstreekse goedmaken volgen door het indirect goedmaken. Als we iemands raam hebben ingegooid vanuit boosheid, dan onderzoeken we onze gedragspatronen en onze houding. Nadat we het kapotte raam hebben laten repareren, streven we ernaar om ook onze "gemankeerde" houding te repareren - we proberen onze manier van doen "goed te maken". We veranderen ons gedrag en we proberen iedere dag ons best te doen om niet te handelen vanuit boosheid.

We maken het rechtstreeks goed door het herstellen van de schade die we aanrichtten. We maken het indirect goed door ons gedrag bij te stellen, want dat is er in eerste instantie de oorzaak van dat we schade aanrichten. Dit helpt om ons ervan te verzekeren dat we in de toekomst geen verdere schade teweegbrengen.

Ik zal het rechtstreeks goedmaken waar dat mogelijk is. Ik zal het ook indirect goedmaken, dat wil zeggen "mijn manier van doen goedmaken" door mijn houding en gedrag te veranderen.