groepsgeweten

Samenwerken met anderen is nog maar het begin van het vrijwilligerswerk in de diensten.


Vrijwilligerswerk in de AA diensten vraagt om onbaatzuchtige toewijding bij het uitdragen van de boodschap naar de nog lijdende verslaafde. Maar onze dienstgerichte houding heeft meer om het lijf. Een dienst vereist ook dat we in de spiegel kunnen kijken en onze motieven nagaan. Door onze inspanningen bij het werk in de diensten, vallen we extra op in de gemeenschap. Bij onze organisatie ben je al snel een 'grote vis in een kleine vijver'. Met onze controlerende houding, jagen we gemakkelijk een nieuwkomer de deur uit.
Groepsgeweten is een van de belangrijkste principes bij het doen van een dienst. Het is van wezenlijk belang om te onthouden dat groepsbewustzijn het gene is wat telt - en niet onze individuele overtuigingen en wensen. We zetten onze gedachten en overtuigingen in bij de ontwikkeling van het groepsgeweten. Zodra dat bewustzijn tot uiting komt, laten we ons daardoor leiden. Werken met en niet tegen anderen, dat is de sleutel. Als we voor ogen houden dat we gezamenlijk streven naar het ontwikkelen van een collectief bewustzijn, zullen we merken dat alle gezichtspunten van gelijke waarde zijn. Wanneer de discussie is afgelopen, worden alle gezichtspunten gebundeld teneinde een eensgezinde boodschap uit te dragen.
Het is vaak verleidelijk om te denken dat wij weten wat het beste is voor de groep. Als we onthouden dat het er niet toe doet of we onze zin krijgen, dan is het gemakkelijker om een dienst te aanvaarden zoals het is bedoeld - een manier om de boodschap uit te dragen naar de verslaafde die nog lijdt.

Ik zal een rol vervullen bij de ontwikkeling van het groepsgeweten. Ik zal onthouden dat de wereld niet zal vergaan als ik mijn zin niet krijg. Bij al mijn dienst-inspanningen zal ik het voornaamste doel ervan in gedachte houden. Ik zal een nieuwkomer de helpende hand bieden.