ik ben het grondig beu

We wilden een gemakkelijke uitweg. Toen we eenmaal hulp zochten, ging het er ons alleen maar om dat we niet langer last hadden van pijn.


Er blijkt iets niet te werken. In feite is er al heel lang iets mis; iets wat pijn teweegbrengt en ons leven ingewikkeld maakt. We kunnen openlijk in de complete verwarring stappen die met het veranderen van onze manier van leven gepaard gaat. Maar het probleem is, dat op elk willekeurig moment het gemakkelijker lijkt om door te gaan met de pijn van onze gebreken. We kunnen ernaar verlangen om vrij van pijn te zijn. Toch zijn we meestal niet bereid om te doen wat echt nodig is om de oorzaak van pijn uit ons leven weg te nemen.
De meesten van ons begonnen niet eerder met zoeken naar herstel van verslaving dan nadat we "het zat waren om het zat te zijn." Hetzelfde geldt voor de zeurende karaktergebreken die we ons leven lang met ons mee hebben gedragen. Pas wanneer we onze tekortkomingen echt niet langer kunnen verdragen, pas wanneer wij weten dat de pijn van verandering niet zo slecht kan zijn als de pijn die we vandaag ervaren, pas dan zijn de meesten van ons bereid om iets anders te proberen.
Als we ergens schoon genoeg van hebben, kunnen we gelukkig altijd gebruikmaken van de Stappen. En als wij daartoe besluiten, zullen we inzien hoe bespottelijk het eigenlijk is. Want zodra we aan de gang gaan met de Twaalf Stappen, beseffen we dat onze angst voor verandering ongegrond blijkt. De Stappen vormen een evenwichtig programma voor verandering, een programma dat we stap voor stap doorlopen. Geen enkele afzonderlijke Stap is zo afschrikwekkend dat we er niet mee aan de slag zouden kunnen gaan. Zodra wij de Stappen op ons leven toepassen, ervaren we een bevrijdende verandering.

Wat me er ook van weerhoudt om een volledig en gelukkig leven te leven, ik weet dat het programma mij stap voor stap kan helpen veranderen. Ik hoef niet bang te zijn voor de Twaalf Stappen.