herstel gebeurt niet van vandaag op morgen

De Twaalf Stappen zijn een voortschrijdend herstelproces, verankerd in ons dagelijks leven.


Nu we al enige tijd herstellen, krijgen we wellicht te maken met schijnbaar overrompelende persoonlijke problemen, boze gevoelens en wanhoop. Zodra we beseffen wat er speelt, verzuchten we mogelijk "Maar ik ben zo hard aan het werk. Ik dacht dat ik..." Inmiddels hersteld zou zijn, wellicht? Nog maar nauwelijks. Telkens weer horen we dat herstel een voortgaand proces is en dat we nooit genezen. Toch denken we soms dat we uiteindelijk, door voldoende te werken aan onze stappen, te bidden of bijeenkomsten bij te wonen, wellicht niet genezen zijn maar toch iets zijn!
En wij zijn "iets". We zijn herstellende - herstellende van actieve verslaving. Wat wij in het stappenproces ook hebben aangepakt, er zal altijd werk aan de winkel blijven. Wat we bij onze eerste inventaris niet konden herinneren of als onbelangrijk beschouwden, zal zich in de toekomst zeker weer aandienen. We zullen steeds weer aanhaken op het stappenproces om aan te pakken wat ons dwarszit. Naarmate wij gebruikmaken van dit proces, zullen we het dankzij de merkbare resultaten meer en meer vertrouwen. We bewegen van woede en wrok naar vergeving, van ontkenning naar eerlijkheid en aanvaarding en van pijn naar gemoedsrust.
Herstel vindt niet van vandaag op morgen plaats en ons herstel zal nooit af zijn. Maar elke dag biedt nieuw herstel en hoop op meer voor morgen.

Vandaag zal ik voor mijn herstel doen wat ik kan en hoop houden op het voortgaande herstelproces.