het leven aanvaarden

Sommige dingen hebben we te aanvaarden, andere kunnen we veranderen. De wijsheid om het onderscheid te maken ontstaat als we groeien in ons spiritueel programma.


Dingen die we leuk vinden, zijn relatief gemakkelijk te aanvaarden - de dingen die we niet leuk vinden zijn lastig te accepteren. Maar de wereld zodanig herscheppen dat iedereen zich voegt naar onze ideeën, zou niets oplossen. Ga maar na, het gedrag dat ervoor zorgde dat wij bleven gebruiken, berustte op het idee dat de wereld schuldig was aan al onze problemen - en die houding leidde bijna tot onze dood.
In de loop van het stappenwerk, beginnen we onszelf serieus af te vragen welke rol wij hebben gespeeld bij het ontstaan van een leven dat alle perken te buiten ging. In de meeste gevallen zijn we erachter gekomen dat het niet ging om verandering van mensen, plaatsen en dingen om ons heen. Waar we behoefte aan hadden, was een verandering in onze eigen houding en ons eigen handelen.
Tijdens herstel, bidden we voor wijsheid om te kunnen onderscheiden wat wel en wat niet veranderd kan worden. Zodra we inzien hoe onze situatie werkelijk in elkaar steekt, bidden we vervolgens voor de bereidheid om onszelf te veranderen.

Hogere Macht, schenk me de wijsheid om te onderscheiden wat veranderd kan worden en wat ik moet accepteren. Alstublieft, help mij om in dankbaarheid het mij gegeven leven te aanvaarden.