impulsief reageren

Wij leren om gevoelens te ervaren en we beseffen dat dit ons geen kwaad doet zolang we er niet naar handelen.


Weinigen van ons kwamen stapten in de 12 stappen meetings met een enorm groot verlangen om te stoppen met drinken en gebruiken. Zeker, de drugs zorgden voor veel problemen en daar wilden we graag vanaf, maar we wilden niet ophouden met roezig zijn en worden. Toch zagen we uiteindelijk in dat het één niet zonder het ander kon. Al wilden we graag roezig worden, we gebruikten en dronken niet. We wilden onszelf niet opnieuw opzadelen met de gevolgen van gebruik. Hoe langer wij droog en, clean bleven en aan het programma werkten, des te meer vrijheid wij ervoeren. Vroeg of laat raakten we volledig verlost van de drang om te gebruiken. We bleven droog omdat we een clean bestaan wilden leiden.
Dezelfde principes zijn van toepassing op andere negatieve impulsen die ons mogelijk parten spelen. Misschien willen we iets destructief doen, gewoon, omdat we daar zin in hebben. Dat hebben we eerder gedaan en soms dachten we ermee weg te komen, maar dat bleek niet altijd het geval te zijn. Als we de rekening ervan niet wensen te betalen, dan hoeven we ook niet naar zulke gevoelens te handelen.
Misschien is het lastig, wellicht zelfs net zo lastig als het was in het begin om clean en droog te blijven. Maar anderen hebben zich ook zo gevoeld en vonden toch de vrijheid om niet op zulke negatieve impulsen te handelen. Als wij ons willen ontdoen van destructieve dwangmatigheid, in welke vorm dan ook, dan hebben we leiding, steun en kracht nodig. Die doen we op door erover te delen en hulp te zoeken bij herstellende mensen en een Macht groter dan wijzelf.

Het is prima dat ik mijn emoties ervaar. Met steun van mijn sponsor, mijn 12 de stap-vrienden en mijn Hogere Macht, staat het me vrij om niet te handelen op negatieve impulsen.