kwetsbaar durven zijn

Naarmate wij groeien, ontgroeien we de neiging om te vluchten en ons te verstoppen voor onszelf en onze gevoelens.


Velen van ons hebben er een gewoonte van gemaakt anderen op een veilige afstand te houden, vanwege het risico om gekwetst te worden. Deze gewoonte om ons emotioneel terug te trekken, kan ons het gevoel bezorgen dat we hopeloos gevangenzitten achter onze maskers. Vroeger riskeerden we ons leven, nu kunnen we risico's nemen met onze gevoelens. Door onze ervaringen te delen met andere verslaafden, leren wij dat we niet uniek zijn. Als we onszelf kenbaar maken aan anderen, maken wij onszelf niet onnodig kwetsbaar, we zijn immers in goed gezelschap. En door te werken aan de Twaalf Stappen van het programma, groeien en veranderen wij. Zoals we nu zijn willen we onszelf niet langer verbergen, en dat hoeft ook niet. Er wordt ons de mogelijkheid geboden om ons emotionele masker af te zetten, een masker dat we ontwikkelden om ons actieve drinken en gebruik te overleven.

Door ons open te stellen naar anderen, riskeren wij dat we kwetsbaar worden. Maar dat risico is beslist de moeite waard. Met behulp van onze sponsor en andere herstellende verslaafden, leren we op een eerlijke en open manier onze gevoelens te uiten. In ruil daarvoor worden wij gevoed en bemoedigd door de onvoorwaardelijke liefde van onze deelgenoten. Als we spirituele principes in praktijk brengen, ontdekken we kracht en vrijheid, zowel in onszelf als bij de mensen om ons heen. Het staat ons vrij om onszelf te zijn en om te genieten van het gezelschap van onze collega verslaafden.

Ik zal openlijk en eerlijk delen met een andere herstellende verslaafde. Ik zal het risico nemen om me kwetsbaar op te stellen en om mezelf en mijn vriendschap met andere 12stapleden te vieren. Ik zal groeien.