Onderhoud van het fundament

Ons nieuw verworven geloof vormt een stevige basis om voor de toekomst de moed erin te houden.


Het fundament van ons leven is datgene waarop ons verdere leven gebouwd is. Ons gebruik van roesmiddelen rustte op een fundament dat inwerkte op alles wat we deden. Toen we besloten dat herstel ertoe doet, begonnen we daarin onze energie te steken. Zodoende veranderde ons leven volledig. Met het oog op het onderhoud van dit nieuwe leven, dienen we de basis ervan te onderhouden: ons herstelprogramma.
Als we clean en droog blijven en onze levensstijl verandert, zullen ook onze prioriteiten veranderen. Werk en opleiding kunnen belangrijk worden omdat ze de kwaliteit van ons leven bevorderen. Nieuwe relaties kunnen spannend zijn en wederzijdse steun opleveren. Toch dienen we voor ogen te houden dat ons herstelprogramma het fundament is waarop ons nieuwe leven gebouwd is. Elke dag dienen we onze toewijding aan herstel te vernieuwen, opdat het onderhoud ervan absolute voorrang behoudt.

Ik wil doorgaan met genieten van het leven dat ik gevonden heb tijdens herstel. Vandaag zal ik stappen zetten om mijn fundament te onderhouden.