onrust omzetten in rust

Ik weet me gezegend met mijn plaats in deze jachtige wereld.


Er zijn van die dagen dat je maar beter niet naar het nieuws kunt luisteren. Het is een en al geweld en ellende wat je hoort. Toen wij nog gebruikten, raakten velen van ons gewend aan geweld. Door de waas van onze verslaving kwam de toestand van de wereld zelden bij ons binnen. Maar nu wij clean en droog zijn, ontdekken velen van ons dat wij juist uiterst gevoelig zijn voor de wereld om ons heen. Wat kunnen wij als herstellende verslaafden doen om de wereld om ons heen tot een betere plek te maken?

Wanneer we zijn aangedaan door alle spanningen in de wereld, kunnen we troost vinden in gebed en meditatie. Wanneer het lijkt alsof het allemaal de verkeerde kant opgaat, kan het contact met onze Hogere Macht een rustpunt zijn te midden van welke storm dan ook. Als we ons richten op ons spirituele pad, dan kunnen wij vanuit een vredige kalmte op onze angsten reageren. En als we zelf een vredig bestaan leiden, staan we in ons leven open voor de geest van vrede. Als we ons best doen om de principes van ons programma in praktijk te brengen, dan zijn wij als herstellende verslaafden van positieve invloed op de gang van zaken.

Ik zal vrede in de wereld bevorderen door zelf vreedzaam te leven, te spreken en te handelen.