overgave

Toen we deze gemeenschap binnenstrompelden, liepen we niet over van liefde, eerlijkheid, openheid van geest of bereidwilligheid. Toen we verslagen waren, werden we bereidwillig.


Al is overgave het noodzakelijke fundament onder herstel, toch gaan we soms het gevecht aan. Als we er na enige nuchtere tijd op terugkijken, vragen de meesten van ons zich af waarom we in hemelsnaam zo hard ons best deden om onze machteloosheid te ontkennen, terwijl overgave uiteindelijk ons leven heeft gered.

Als we herstellen, dienen zich nieuwe mogelijkheden tot overgave aan. We kunnen blijven vechten tegen alles en iedereen die we tegenkomen, dan wel de voordelen van onze eerste overgave voor de geest halen en stoppen met vechten.

Het grootste deel van de pijn die we ervaren, is het gevolg van vechten tegen en niet van overgeven aan. In feite komt er een einde aan de pijn zodra we ons overgeven - en daarvoor komt hoop in de plaats. We beginnen te geloven dat alles goed zal komen. En na een tijdje beseffen wij dat als gevolg van onze overgave ons leven er stukken op vooruit is gegaan. We voelen ons net zoals destijds, toen we de schijn opgaven dat we ons gebruik in de hand konden houden - opgelucht, vrij en vol van frisse hoop.

Is het nodig dat ik me vandaag ergens aan overgeef? Ik zal mijn eerste overgave voor de geest halen en voor ogen houden dat ik niet meer hoef te vechten.