s p i r i t u e e l

"God is goed voor mensen die geloven en die in de hemel willen komen. Spiritualiteit is goed voor mensen die in de hel geleefd hebben en die daar niet meer terug naartoe willen." 

Anoniem opgetekend op een AA vergadering 

֎   Onze tweede stap verklaart min of meer wat er met ons gebeurt. Wij beginnen te geloven, los van onze kennis over godsdienst of atheïsme, dat een Macht groter dan wijzelf ons weer geestelijk gezond kan maken. Of je nu tot boeddhist, islamiet, protestant, jood, christen of tot enig ander geloofsidentiteit bent opgevoed, dit doet niet ter zake. Noch Mohammed, Boeddha, Christus, Jahweh of enig andere godsdienstige figuur, hebben mij kunnen bevrijden van mijn obsessief middelengebruik.

֎   Uit, Twaalf Stappen-Twaalf tradities, 2de stap: "Daarom is de Tweede Stap voor ons allemaal het verzamelpunt. Of wij nu ongelovig zijn, atheïst, of wij hebben vroeger geloofd, deze stap kunnen wij samen doen. Echte nederigheid en een open geest kunnen ons naar het geloof leiden. Elke AA-vergadering is voor ons een verzekering dat God ons terug een gezonde geest zal schenken, wanneer wij ons op Hem verlaten."

֎   Uit, Het 'Dordtse Boekje', stap 2: "Ik geef toe dat ik hulp nodig heb om mijzelf weer gezond te maken." De strijd tegen je verslaving zal veel van je eisen. Het is een gevecht waarvoor je je totale wilskracht in zal moeten zetten. En dat klinkt misschien een beetje vreemd: in stap één benadrukten we juist dat je machteloos bent, dat je zelf eigenlijk over onvoldoende wilskracht beschikt voor een dergelijk zwaar gevecht. En toch ga je het aan. Je kunt het echter niet alleen. En daarom gaan we het samen doen. Op het eerste gezicht getuigt je hele drankverleden niet van veel wilskracht. De zucht naar de drank was altijd sterker. Het is voor velen moeilijk om toe te geven dat ze hulp nodig hebben. Toch is het zo logisch: met meer mensen til je nu eenmaal meer. Wie de bodem heeft bereikt, en weet dat hij zonder hulp niet overeind komt, die zal zijn trots moeten laten varen. Enige nederigheid is zeker op zijn plaats. Je staat er gelukkig niet alleen voor. Er zijn mensen die je kunnen en willen helpen. Kreeg je wel eens goede raad van partner, van ouders, van vrienden, van werkgevers, zelfs van artsen? En, hielp die? Nee, uiteindelijk heeft die je nooit geholpen. Je wilde wel, maar dat lukte domweg niet. En elk in de wind geslagen advies vertroebelde jouw relatie met de gever ervan steeds meer. En jij werd een groeiend probleem voor hen. Misschien lukte het daarom wel niet. Je kunt deze last niet alleen tillen. En je zult boven jezelf uit moeten zien te groeien om de drank de baas te kunnen worden. Je hebt hulp nodig. Zoek je deze bij de AA, dan word je onmiddellijk opgenomen in de groep van lotgenoten, mensen die begrijpen wat er in je omgaat, die dezelfde ellende hebben doorgemaakt. Die er onvoorwaardelijk voor je zijn en je de helpende hand bieden. Denk hier eens over na. En pak die hand! De mens lijdt het meest door het leed dat hij vreest. Vandaag is de eerste dag van de rest van je leven. Geef me MOED om te veranderen, wat ik kan veranderen.