Het enige vereiste voor Anonieme Alcoholisten lidmaatschap is een verlangen op te houden met drinken

3

Zijn niet alle organisaties gerechtigd om regels voor lidmaatschap te hebben?  Waarom heeft AA besloten om van dit voorrecht af te zien, om "opnemend ... nooit uitsluitend" te zijn?


Dat is makkelijk te verklaren. Vroege leden probeerden het andersom en het werkte gewoon niet. Toen de tiende verjaardag van de gemeenschap in zicht kwam, vroeg het bureau, dat dienst deed als hoofdkwartier, aan de groepen om 'hun regels voor lidmaatschap' door te sturen, herinnerde zich Bill W.

"Wij hebben er niet de minste schrik van dat je ons kwaad zult doen, om het even hoe gestoord of gewelddadig je ook mag zijn."

We hebben alle regels voor lidmaatschap en alle voorschriften die je hiervan zouden kunnen uitsluiten overboord gegooid. We willen dat je dezelfde kans op nuchterheid krijgt als die wij kregen. 

"Indien al deze regels overal meteen van kracht zouden worden, zou het praktisch voor elke alcoholist onmogelijk geweest zijn om ooit tot AA toe te treden. Ongeveer negentig procent van onze oudste en beste leden zouden er nooit bij geweest zijn!"
Zo, de boeken met regels werden gebannen en werden vervangen door één ongecompliceerde zin: Traditie Drie.
Maar, kan men zich afvragen, is deze Traditie dan niet zelf een regel? Ze formuleert toch één vereiste voor lidmaatschap.

Laten we het nog eens lezen en een andere vraag stellen: Wie bepaalt of nieuwkomers al of niet in aanmerking komen, of ze wel willen stoppen met drinken?Uiteraard niemand, behalve de nieuwkomers zelf; alle anderen moeten hen gewoon op hun woord geloven. In feite hoeven ze het zelfs niet eens hardop te zeggen. En gelukkig is dat zo voor velen onder ons die toetraden tot AA, met slechts een halfslachtige wens om nuchter te blijven. We zijn nog in leven omdat de weg tot AA open bleef voor ons.Het probleem dat deze Traditie onder ogen ziet, is niet enkel voorbije AA-geschiedenis. Het blijft naar boven komen, bijvoorbeeld wanneer een groep erover beraadslaagt alcoholisten uit te sluiten die ook verslaafd zijn aan andere drugs.De Traditie haalt deze negatieve vereisten niet aan, ze eist evenmin dat de kandidaat geen medicatieverslaafde, homoseksueel, ex-gevangene of iemand met een reputatie van geestesziekte is. Alle alcoholisten zijn welkom.Wat met de groep die extra positieve eisen lijkt op te leggen verder dan "een verlangen op te houden met drinken ?"

Dit is misschien een 'speciale belangen' groep of een verzameling van groepen waar, bijvoorbeeld, elk lid een arts - of een jonge persoon, een man, een vrouw, een priester, of een politieagent moet zijn.
Volgens hun persoonlijke verklaring beschouwen zij die bij Internationale Artsen in AA of Jonge Mensen in AA zijn aangesloten zichzelf in de eerste plaats als AA-leden, en ze wonen gewone AA-vergaderingen bij, evenals vergaderingen die hun andere individuele behoeften vervullen, terwijl ze trouw blijven aan het hoofddoel van AA.
Deze 'special belangen' groepen zijn slechts een voorbeeld van de grote verscheidenheid binnen de AA-gemeenschap. Onze tradities laten een ongeëvenaarde vrijheid toe, niet alleen aan elk AA-lid, maar ook aan elke AA-groep.