Elke groep heeft slechts één hoofddoel: zijn boodschap uit te dragen aan de alcoholist die nog steeds lijdt

5

Ongeacht hoe verschillend onze persoonlijke zorgen zijn, we zijn allemaal met elkaar verbonden door één gemeenschappelijke VERANTWOORDELIJKHEID ... de boodschap uitdragen aan de nog lijdende alcoholist.

VRIJWILLIG maar niet VRIJBLIJVEND

Elke nieuwkomer leert (sommigen onder ons op de harde manier) dat de zaak van het nuchter blijven de topprioriteit is. Als we hierin falen, dan kunnen we in niets anders slagen. De Vijfde Traditie zegt ons dat de groepen altijd hun 'enige hoofddoel' moeten voor ogen houden. Vaak dwaalt een groep van het hoofdspoor af door onbezonnen enthousiasme. Een groep bood bijvoorbeeld een 'uitgebreid AA-programma' aan, dat nieuwkomers zou helpen een baan te vinden. Traditie Vijf keurt het niet af dat een AA'er een andere AA'er vertelt over een goede betrekking. Maar wanneer de groep zich profileert als een uitzendbureau, dan kunnen nieuwkomers verward raken over hun hoofddoel. De functie van AA bestaat erin hen nuchter te krijgen - dan kunnen ze zelf op zoek gaan naar werk. In alle discretie kan een lid iemand wat geld lenen, voor een maaltijd of een hotelkamer, of zelfs een aan lager wal geraakte alcoholist een tijdelijk onderkomen aanbieden. Maar de AA-groep als geheel is geen vriendelijke financieringsmaatschappij, noch een liefdadigheidsinstelling, noch een immobiliënkantoor. Zelfs wanneer zij op eigen initiatief handelen, als individuele leden, zouden leken in AA zich nooit mogen inlaten met het zichzelf toekennen van onbezoldigde medische graden en diagnoses stellen, of het geven van voorschriften en amateuranalyses van iemand anders neuroses. Precies omdat dit persoonlijk gebrek zo algemeen is, zou de AA-groep in al haar handelingen extra voorzichtig moeten zijn, om te benadrukken dat het niet de bedoeling is het terrein van de geneeskunde te betreden. Door de persoonlijke ervaringen van haar leden, is de groep alleen maar bekwaam om één boodschap uit te dragen: hoe een alcoholist kan herstellen binnen AA. Dat is alles. Onlangs voelde een groep zich toch klaar om een 'informatiecentrum voor alcoholisme' op te richten. De verleiding is begrijpelijk; ze was zelfs nog sterker aanwezig toen deze Traditie werd geschreven, omdat de publieke onwetendheid omtrent alcoholisme als een ziekte meer verspreid was dan nu het geval is. Sindsdien zijn er andere agentschappen ontstaan, die de taak op zich hebben genomen om het publiek over alcoholisme in te lichten,. Dat is niet het doel van AA, maar deze agentschappen proberen ook de actieve alcoholist te helpen. Ze zijn onze vrienden - en de Zesde Traditie markeert de grenzen van deze relatie...