Een AA-groep mag nooit enig initiatief, verwant of van buiten, tot het hare maken, financieren of er de naam van AA aan lenen, om te voorkomen dat problemen met geld, eigendom en prestige ons van ons hoofddoel afleiden

6

We ontdekten dat er allerlei doelen, motieven en ambities zijn ... 

... en dat de goede naam van AA kon besmeurd worden. 

De "verwante onderneming" kan een buitenstaande groep zijn, die alcoholisme bestrijdt - of een onderneming die AA'ers wensen op te starten. Met dit laatste werd de jonge AA- beweging het meest geconfronteerd. In die tijd waren externe instanties nogal schaars en sommige leden dachten dat AA op alle terreinen het gehele domein van het alcoholisme moest dekken. Geleid door een 'super promotor' (zoals beschreven in "Twaalf en Twaalf"), richtte een groep een multifunctioneel centrum op, met een afdeling om te ontnuchteren. Stel u eens voor hoe zomaar een groep zulk project moet aanpakken! Woordentwisten over kosten, architectuur, personeel, vergoedingen, medicatie en regels zouden zelfs de plaatselijke pers halen. (Ten koste van de arme nieuwkomer die in deze groep verzeild raakt - "We komen straks even bij u.") Hoewel dit ambitieuze centrum mislukte, hebben sindsdien sommige individuele leden succesvolle clubhuizen, herstelcentra, halfweg huizen, enz. ... opgericht. Die ondernemingen worden door deze AA'ers beheerd en beschermd door andere leden of aanstaande leden. Maar hierbij zijn er geld en onroerende goederen betrokken. Het is bewezen dat het daarom verstandig is om de werking van de onderneming volledig gescheiden te houden van om het even welke AA-groep, en "AA" of termen zoals "Twaalfde Stap" uit de benaming weg te laten. Naar buitenstaande instanties toe, die zich bezig houden met alcoholisme, is het AA-beleid: "samenwerking maar geen inmenging". Een groep kan bijvoorbeeld samenwerken door leden te verwelkomen die door de kliniek zijn doorverwezen, of door het ondersteunen van AA-groepen in instellingen. Maar in een bepaalde regio werd tijdens een AA-vergadering geld gevraagd voor een revalidatiecentrum - wat inmenging impliceert. Ergens anders werd AA vernoemd onder de begunstigden van een Verenigd Liefdadigheidsfonds ...

AA-leden die werken bij buitenstaande organisaties "dragen twee hoeden" - maar de Zesde  Traditie waarschuwt deze leden tegen het dragen van beide tegelijk! Tijdens hun werk kunnen ze raadgevers zijn over alcoholisme; ze zijn geen 'AA-raadgevers'. Op de vergaderingen zijn ze gewone AA'ers, geen alcoholisme-experts.