verandering en groei

Als iemand op een tekortkoming wijst, zullen we wellicht in eerste instantie afwerend reageren. Er zal altijd ruimte zijn voor groei.

Herstel is een proces dat verandering in ons leven teweegbrengt. Die verandering hebben we nodig als we onze groei naar vrijheid willen voortzetten. Het is belangrijk dat we ervoor open blijven staan als anderen ons wijzen op onze tekortkomingen. Zij tonen ons de mogelijkheid om te veranderen en te groeien. Een afwerende reactie beperkt ons vermogen om de geboden hulp aan te nemen. Als we onze weerstand loslaten, wordt de deur geopend voor verandering, groei en nieuwe vrijheid.

Elke dag in het herstelproces biedt een mogelijkheid voor verdere verandering en groei. Naarmate we vanuit een open geest verandering verwelkomen en ons hart ervoor openstellen, zullen we groeien en ons meer op ons gemak voelen bij ons herstel.

Ik zal elke mogelijkheid tot groei vanuit een open geest verwelkomen.