verdraagzaamheid

...ons er steeds weer aan herinnert om principes boven persoonlijkheden te plaatsen.


Het kan lastig zijn om de karaktergebreken van een ander te moeten accepteren. Wij herstellen met elkaar en op bijeenkomsten luisteren we naar anderen. Maar we maken ook mee hoe anderen hun herstel doorlopen. Naarmate we andere leden beter leren kennen, zien we ook meer van hun manier van leven. We vormen ons wellicht een mening over hoe zij "aan hun programma werken". Misschien merken we dat we ons ergeren aan sommige leden, misschien zeggen we tegen onszelf 'Als ik aan het programma zou werken zoals zij dat doen, dan zou ik zeker weer gebruiken'.

We hebben ontdekt dat verdraagzaamheid een principe is dat ons eigen herstel versterkt. Maar dit principe heeft ook een gunstige uitwerking op onze verhouding tot individuen die voor ons een bron van irritatie vormen. We kunnen het onszelf eenvoudiger maken bij het accepteren van de onvolmaaktheid van andere leden. We houden voor ogen dat we ook zelf vrijwel nooit afstand doen van onze karaktergebreken, tenzij we er ons pijnlijk bewust van worden.

Ik zal ernaar streven anderen te nemen zoals ze zijn. Ik zal proberen om niet te oordelen over anderen. Ik zal mijn aandacht richten op de principes van liefde en acceptatie.