de waarde van het verleden

Deze ervaring uit de eerste hand, geldt voor alle fasen van ziekte en herstel en is van ongekend helende waarde. Wij zijn hier om het vrijuit te delen met iedere verslaafde die wil herstellen.


De meesten van ons begonnen aan het programma met flink wat schaamtegevoelens. Onze middelbare school hadden we niet afgemaakt of we waren niet toegekomen aan een studie. Vriendschappen en huwelijken waren door ons toedoen stukgelopen. We werden diverse keren ontslagen. En wij wisten dat we het niet meer konden terugdraaien. Misschien dachten wij dat wij ons altijd zouden moeten blijven schamen en dat we er iets op moesten vinden om met dat feit te leren leven.
Het tegendeel is waar. Ons verleden blijkt een niet-aangeboorde goudmijn te zijn. Dat leren we inzien zodra ons gevraagd wordt om ons verleden te delen met een nieuwkomer die het moeilijk heeft. Als wij luisteren naar iemand die de vijfde stap met ons deelt, zijn wij in staat om een bijzondere vorm van troost te bieden die niemand anders te bieden heeft: onze eigen ervaring. We hebben dezelfde dingen gedaan. We hadden dezelfde gevoelens van schaamte en spijt. We hebben geleden zoals alleen een verslaafde kan lijden. We kunnen onszelf in hen herkennen - en omgekeerd kunnen zij zich in ons herkennen.
Ons verleden is waardevol - in feite van onschatbare waarde - want we kunnen alles uit ons verleden gebruiken om de nog lijdende verslaafde te helpen. Onze Hogere Macht kan door ons heen werken wanneer we ons verleden delen. Dat is een mogelijkheid waar we in het programma gebruik van kunnen maken. En dat is de belangrijkste opgave waar we voor staan.

Ik heb niet langer spijt en schaamte van mijn verleden want door mijn ervaringen met andere verslaafden te delen, kan ik misschien de pijn of zelfs de dood van iemand anders voorkomen.