wat als...

Door alleen voor vandaag te leven, wordt de last van het verleden en de angst voor de toekomst verlicht. Wij leerden al het noodzakelijke te doen en de uitkomsten over te laten aan onze Hogere Macht.


Angst voor de toekomst en wat er zou kunnen gebeuren, was voor velen van ons een realiteit tijdens onze actieve verslaving. Wat als we aangehouden zouden worden, onze baan zouden verliezen, onze partner zou komen te overlijden, failliet zouden gaan? En ga zo maar door. Voor ons was het niet ongebruikelijk om ons urenlang, ja zelfs dagenlang bezig te houden met wat er eventueel zou kunnen gebeuren. Wij hielden volledige gesprekken met onszelf en we bedachten complete scenario's voor het geval dat er ooit iets zou gebeuren. Vervolgens lieten we onze koers bepalen door 'wat als'. Zodoende riepen we de ene na de andere teleurstelling over onszelf op.

Door te luisteren op bijeenkomsten, leren we dat een leven op grond van 'wat als' niet de manier is. We leren dat leven in het heden de enige manier is om af te komen van onze zelf bevestigende verwachtingen van kommer en kwel. We kunnen alleen omgaan met de werkelijkheid van vandaag, niet met onze angstige toekomstbeelden.

Ertoe komen te geloven dat er een Hogere Macht bestaat die alleen het beste met ons voor heeft, is één manier om die angst te lijf te gaan. We horen op bijeenkomsten dat onze Hogere Macht ons niet meer geeft dan wij per dag aankunnen. En uit ervaring weten wij dat God, zoals wij God zien, zeker voor ons zal zorgen als we erom vragen. In lastige situaties blijven we droog en clean door te vertrouwen op de zorg van een Macht groter dan wijzelf. Telkens wanneer we dat doen, worden we minder angstig voor 'wat als' en tevredener met wat is.

Ik zal naar de toekomst kijken vanuit geloof in mijn Hogere Macht.