wat god voor ons doet

Voortgaand herstel is afhankelijk van onze relatie met een liefdevolle God, die om ons geeft en voor ons doet wat we onmogelijk voor onszelf kunnen doen.


'God doet voor ons wat wij voor onszelf niet kunnen doen'. Hoe vaak hebben we dat niet op bijeenkomsten gehoord? Soms kunnen wij tijdens ons herstel vastlopen. We zijn niet in staat, of bang of onwillig om die besluiten te nemen waarvan wij weten dat ze nodig zijn om verder te komen. Wellicht zijn we niet in staat een relatie te beëindigen die gewoon niet werkt. Misschien levert ons werk ons teveel conflicten op. Misschien hebben we het gevoel dat we een nieuwe sponsor nodig hebben, maar zijn we bang om naar iemand anders op zoek te gaan. Dankzij de genade van onze Hogere Macht, kan er onverwachts iets veranderen waarvan we dachten dat verandering onmogelijk was.

Soms laten we onszelf vastlopen in een probleem, in plaats van aan de oplossing te werken. Dan ontdekken we vaak dat onze Hogere Macht voor ons doet wat we niet voor onszelf kunnen doen. Misschien besluit onze partner een punt te zetten achter de relatie. We kunnen ontslagen of wegbezuinigd worden. Wellicht meldt onze sponsor dat hij of zij niet langer met ons kan werken - en worden we zo gedwongen om op zoek te gaan naar een andere sponsor.

Soms kan iets wat er in ons leven gebeurt beangstigend zijn, zoals bij verandering meestal het geval lijkt te zijn. Maar wij hebben ook gehoord dat 'God nooit een deur sluit zonder een andere te openen'. Zolang we in geloof voortgaan, is de kracht van onze Hogere Macht nooit ver weg. Deze veranderingen versterken ons herstel.

Ik vertrouw erop dat God, zoals ik God zie, voor mij zal doen wat ik niet voor mezelf kan doen.