de werkelijkheid omarmen

Vandaag de dag is herstel werkelijkheid voor ons.


Pijn en ellende behoorden tot de werkelijkheid van ons gebruikersbestaan. We waren niet bereid om onze levenssituatie te aanvaarden of het onaanvaardbare in ons leven te veranderen. We probeerden de pijn in het leven uit de weg te gaan door alcohol en drugsgebruik, waardoor onze kwaal alleen maar verergerde. Onze vervormde realiteitszin werd een nachtmerrie.
Bij het toepassen van het 12 stappen programma in ons leven, leren we dat dromen de plaats in kunnen nemen van nachtmerries. Wij groeien en we veranderen. We verwerven keuzevrijheid. We zijn in staat om liefde te geven en te ontvangen. We zijn in staat om eerlijk over onszelf te delen, waarbij we niet langer de waarheid overdrijven of afzwakken. De opgaven van het echte leven aanvaarden wij en treden we op een volwassen en verantwoordelijke manier tegemoet.
Herstel maakt ons niet onaantastbaar voor de werkelijkheid van het leven. Maar we kunnen terecht bij de 12 stappengemeenschap voor steun, oprechte zorg en aandacht om met die werkelijkheid om te gaan. We hoeven de werkelijkheid nooit meer te verbergen achter ons drugsgebruik, want de eensgezindheid met andere verslaafden geeft ons kracht. De steun, zorg en mededogen bij ons herstel, bieden ons vandaag een helder venster om de werkelijkheid te zien, te ervaren en te waarderen zoals deze is.

Leven en van het leven genieten zoals het werkelijk is, is een geschenk van mijn herstel. Vandaag zal ik de werkelijkheid omarmen.