wrok herkennen en loslaten

Wij willen ons verleden onder ogen zien, ernaar kijken zoals het werkelijk was en het loslaten om in het heden te kunnen leven.


Toen we nog maar net aan het herstellen waren, hadden velen van ons moeite met het herkennen van onze wrok. Daar zaten we dan, met de vierde stap voor onze neus. We pijnigden onze hersens om vervolgens vast te stellen dat wij gewoon geen wrokgevoelens hadden. Wellicht maakten we onszelf wijs dat we toch niet zo heel erg ziek waren.
Zo'n onbewuste ontkenning van wrok ontstaat doordat we ingesteld staan op onze verslaving. Het grootste deel van onze gevoelens zaten verborgen, diep verborgen. Als we enige tijd aan het herstellen zijn, ontstaat er een nieuwe vorm van bewustzijn. Onze diepste gevoelens komen naar de oppervlakte en wrokgevoelens waarvan wij dachten dat ze er niet waren, komen plotseling naar boven.
Wanneer we deze gevoelens van wrok onder de loep nemen, komen we misschien in de verleiding om aan sommige ervan vast te houden, vooral als we menen dat ze 'gerechtvaardigd' zijn. We dienen echter in gedachten te houden dat 'gerechtvaardigde' wrok even zwaar op ons drukt als elk ander wrokgevoel.
Zoals onze gewaarwording van onze zwakheden toeneemt, zo groeit ook onze verantwoordelijkheid om die los te laten. We hoeven niet langer vast te houden aan onze wrok. We verlangen ernaar om ons te ontdoen van alles waar we geen behoefte aan hebben. We willen ruimte vrijmaken om te herstellen.

Wanneer ik een wrok ontdek, zal ik die zien voor wat het waard is en loslaten.