zelfaanvaarding

Het toepassen van de Twaalf Stappen van herstel is de meest doeltreffende manier om tot zelfacceptatie te komen.


De meesten van ons belanden bij de 12 stappengemeenschap met weinig zelfaanvaarding. Bij het aanschouwen van de puinhoop die wij er tijdens onze actieve verslaving van hadden gemaakt, verachtten we onszelf. We hadden moeite met het accepteren van ons verleden en het daaruit voortvloeiende zelfbeeld.
We komen sneller tot zelfaanvaarding wanneer wij eerst accepteren dat wij een ziekte hebben die verslaving wordt genoemd. Het is namelijk gemakkelijker om onszelf te accepteren als we onszelf zien als zieke mensen, in plaats van slechte mensen. En hoe gemakkelijker we onszelf accepteren, hoe eenvoudiger we verantwoordelijkheid voor onszelf nemen.
Zelfaanvaarding ontstaat in het proces van voortgaand herstel. Met de toepassing van de Twaalf Stappen, leren we ons onszelf en ons leven te accepteren. Spirituele uitgangspunten als overgave, eerlijkheid, hoop en nederigheid, helpen ons om ons te bevrijden van de last van onze vroegere misstappen. Onze houding verandert met het toepassen van deze principes in ons dagelijks bestaan. Zelfaanvaarding groeit wanneer wij groeien in herstel.

Zelfaanvaarding is een proces dat op gang komt door de Twaalf Stappen. Vandaag zal ik op dit proces vertrouwen, de stappen in praktijk brengen en leren om mijzelf beter te accepteren.