z e l f h u l p

Individuele voordelen

Waarvoor kan je terecht bij een zelfhulpgroep? De activiteiten en diensten verschillen van groep tot groep. Het staat elke groep vrij om haar eigen accenten te leggen naargelang de wensen en noden van de leden.

In grote lijnen kan je als individu terecht bij een zelfhulpgroep voor:

  • Lotgenotencontact: een zelfhulpgroep is zoveel meer dan een 'praatgroep'. In werkelijkheid kan het gaan om een sociale activiteit, een voordracht, samen eten... De ene keer kan het een informele babbel zijn, en een andere keer een meer uitgelijnde vergadering. Je ontmoet er telkens mensen die in hetzelfde schuitje zitten als jijzelf. Met hen kan je je bezorgdheden en frustraties delen maar vooral oplossingen uitwisselen en bedenken voor wat moeilijk gaat.
  • Informatie: je kan bij een zelfhulpgroep terecht voor antwoorden op de vragen waarmee je worstelt. Artsen of hulpverleners belichten je situatie veelal vanuit de medische of juridische hoek. Zelfhulpgroepen kunnen je echter helpen vanuit hun ervaringskennis. Hoe ga je van dag tot dag om met de situatie waarin je verkeert? Wat betekent het voor jezelf, je familie, je werk, relaties, de kwaliteit van je leven?
Alcoholist aan het woord: "Voor mij was professionele hulp niet echt aanvaardbaar in mijn strijd tegen de verslaving. Op één of andere manier, slaagde ik er steeds weer in om de geboden hulp niet toe te laten. Toen ik op een avond, tijdens een AA info moment, had kennis gemaakt met twee AA'ers in de ontwenningskliniek, Broeders Alexianen in Tienen, was het veilig genoeg voor mij om mijn afhankelijkheid van alcohol onder ogen te zien. Hun verhaal was herkenbaar voor mij. Dat zij vrijmoedig toegaven en konden praten over de problemen die zij hadden gehad onder invloed van, inspireerde mij om voor de eerste keer mij ook voor te stellen en openlijk toe te geven dat ik een probleem had met alcohol. Mijn echte eerste stap zetten zou nog vele jaren op zich laten wachten. Op mijn dieptepunt kreeg ik ineens de moed om het ADB te bellen, toe te geven dat ik een alcoholist was en om te vragen wat er nu moest gebeuren. Andermaal kwamen twee AA'ers naar mij die hun verhaal deden en die mij uitnodigden om naar een AA tafel te komen. Ik was aangestoken door hun moed. Ik kan de vreugde nu niet beschrijven om mijn beslissing van toen, om in te gaan op hun uitnodiging. Mijn leven zonder alcohol en drugs was begonnen. Ik liet toe dat ik mijn leven kon ombuigen met de hulp van lotgenoten" 


  • Praktische hulp: een plotse ziekte of aandoening plaatst je soms voor onverwachte problemen. Zelfhulpgroepen zijn doorgaans goed op de hoogte van dat soort praktische kwesties. Ze verwijzen je door naar de juiste instanties, vertellen je waar je terechtkunt. Je krijgt er tips die je leven eenvoudiger maken. Of wie weet, krijg je er letterlijk een helpende hand.
  • Sociale contacten: bij familie of vrienden stuit je soms op onbegrip voor je situatie. Misschien vallen veel van je vertrouwde vrienden weg en zoek je een nieuwe vriendenkring. Bij een zelfhulpgroep kan je opnieuw er weer bij horen. Je kan er geborgenheid vinden. De sociale contacten binnen de groep kunnen de eerste stap zijn om erbuiten weer een nieuw sociaal netwerk uit te bouwen.
  • Belangenbehartiging: je kan je rechten laten gelden via bepaalde groepen. Veel patiëntenverenigingen komen op voor de belangen van hun leden. Ze streven naar inspraak in het beleid en hopen zo tot een kwalitatieve en toegankelijke zorg te komen.