zelfwaardering en dienstbaarheid

Door betrokken te zijn bij dienstverlening, stijgt mijn gevoel van eigenwaarde.


Er restte bij de meesten van ons nog maar weinig eigenwaarde toen we bij de 12stappengemeenschap belandden. Veel leden begonnen naar eigen zeggen een gevoel van eigenwaarde te ontwikkelen toen ze vroeg in hun herstel service gingen doen. Wanneer wij met dienstverlening iets positiefs teweegbrengen in het leven van anderen, gebeurt er iets wonderbaarlijks.

Met dertig dagen nuchter zijn, hebben de meesten van ons nog niet bar veel ervaring, hoop en kracht te delen. Sterker nog, sommige leden zullen ons in niet mis te verstane bewoordingen vertellen dat we maar het beste alleen luisteren. Maar met dertig dagen nuchter, hebben wij wel degelijk iets te bieden aan de verslaafde die net binnenkomt, iemand die met grote moeite erin slaagt om vierentwintig uur droog en clean te blijven. Zo'n nieuwe collega beschikt alleen over het verlangen om te stoppen met drinken en gebruiken en heeft nog geen gereedschap in handen om dat voor elkaar te krijgen. Zo iemand kan zich amper voorstellen dat je een jaar, twee jaar of zelfs tien jaar clean kunt zijn. Maar hij of zij kan zich wel degelijk identificeren met leden die dertig dagen clean zijn en met een trotse blik, vol ongeloof een sleutelhanger ophalen.

Dienst is ons unieke geschenk - iets wat niemand ons kan afnemen. Wij geven en we ontvangen. Voor velen van ons is dienstverlening het beginpunt van een soms lange weg terug naar volwaardig burgerschap.

Ik zal dankbaar zijn voor de mogelijkheid om dienstbaar te zijn.